Premonstrátský klášter v Teplé

Karlovarský kraj

Premonstrátský klášter v Teplé

Klášter s tradicí přes 800 let. Kromě duchovní služby, zde najdete i jednu z nejstarších knihoven v našich zemích, pořádají tu spoustu kulturních akcí (třeba i fotoworkshopy), a pro seznámení se s klášterem i několik (ne)tradičních poznávacích okruhů, které jsou přístupné jak dětem, tak i dospělým. Poutavou formou přiblížují nejen historii premonstrátů a historickou úlohu kláštera, ale i jeho současnost.

Klášterní knihovna obsahuje 100 000 svazků a patří k nejstarším a nejvýznamnějším historickým knihovnám v České republice. Jsou zde vzácné rukopisy, 45 středověkých kodexů, prvotisky, paleotypy a staré listiny, hlavně teologické, ale i z vědních oborů ve všech světových jazycích.

Jedna z netradičních prohlídkových tras nabízí návštěvníkům možnost podívat se do kanalizačních štol. Hroznatova akademie, která prohlídky zajišťuje, letos zpřístupnila i místa, do kterých lidé zatím nemohli. Hodinová výprava do podzemí této památky ale není pro každého. Chodby jsou úzké, tmavé a za staletí provozování doslova nasáklé vším, co tudy proteklo.

Další obrázky


nahoru