Maloskalsko

Český ráj Do přírody s dětmi pro dospěláky

Maloskalsko

Perlou Českého ráje je Maloskalsko. Výrazný Vranovský hřeben a Suché skály jsou pozůstatkem obrovské kry, kterou alpsko-karpatské vrásnění vyzdvihlo a postavilo do kolmé polohy. Úzký skalní masiv na pravém břehu Jizery byl ve středověku využit jako základ obranných hradů Vranov a Frýdštejn. Vyhlídka nad Jizerou poskytuje neopakovatelný panoramatický pohled na meandr Jizery v místech, kde voda prorazila skalní kru. Nad osadou Záborčí najdeme menší skupinu skal s pozůstatky sklaního hradiště, zvanou maloskalská Drábovna.

Nezapomenutelný je pohled na rozeklaný hřeen Suchých skal (známé jako "České Dolomity") na protější straně řeky hojně využívaný milovníky horolezectví. Skály u Besedic se skalním bludištěm Kalich a Chléviště naízejí několik atraktivních výhledů an celé maloskalské údolí. Besedické skály a skály na Sokolu s četnými slujemi, průchody a soutěskami, mnohde tvořenými zřícenými skalními bloky, byly v časech náboženského útlaku útočištěm Českých bratří. Kolem této modlitebny vede jedna ze značných turistických stezek. Celá tato oblast přechází u vesnice Rakousy ve vápnité pískovce s mnoha puklinovými jeskyněmi a nalezišti fosilií. Za pozornost stojí zřícenina středověkého hradu Zbirohy.

Další obrázky


nahoru