Kozákov, Klokočské a Betlémské skály

Český ráj Do přírody pro dospěláky

Kozákov, Klokočské a Betlémské skály

Dominantou celého kraje a předělem mezi Podkrkonoším a Českým rájem je tajemná hora Kozákov. Na jejím vrcholu stojí rozhledna, umožňující kruhový výhled od Krkonoš přes Český ráj k Ještědskému hřebenu a Jizerským horám.

Hluboký zářez kozákovské Drábovny a Měsíčního údolí je po obou stranách lemován pískovcovými výchozy s typickými tektonickými žebry. U úpatí Kozákova přechází do kaňonovitého údolí. Zde v Babí a Kudrnáčově peci prokazatelně našli první úkryt lidé již v pravěku. nelze opomenout ani návštěvu Radostné studánky, Votrubcova lomu a expozici draných kamenů.

Do oblasti Klokočských skal, na které plynule navazují Betlémské skály, můžete vstoupit kolem romantického hradu Rotštejn nebo unikátními Klokočskými průchody. Mohutné skalní bloky, z nichž vystupuje jen několik osamocených věží, dávají nahlédnout na způsob ukládání hornin na dně křídového moře. Geologickou pozoruhodností těchto skal je soustředění většiny geomorfologických tvarů známých z pískovců na území cca 3km čtverečních. Zdejší pseudokrasová jeskyně Postojna poskytla útočiště prvním lovcům v horním Pojizeří.

Další obrázky


nahoru