Silberkarklamm Dachstein

Rakousko Máme v plánu

Silberkarklamm Dachstein

Jedná se o vápencovou soutěsku, která začíná kousek nad Ramsau a končí v kotli Silberkar. Po zaparkování a vyšlápnutí kopečku přijdete ke vstupu. Hned za ním je první můstek a schody, vše perfektně přístupné.

Procházka soutěskou není náročná a i v horku je velice příjemná. Na skalních stěnách jsou zajištěné lezecké cesty, takže při výstupu mnoha schodišť můžete pozorovat skupinky horolezců. Po vystoupení ze soutěsky do skalního kotle se dá jít až k chatě Silberkarhutte. Stejnou cestou se pak sestupuje zpět...

Další obrázky


nahoru