Přehrada Černá Nisa Bedřichov

Jizerské hory Do přírody s dětmi s kočárkem se psem pro dospěláky

Přehrada Černá Nisa Bedřichov

Přehrada Černá Nisa (někdy nazývaná také jako Vodní nádrž Bedřichov) je vystavěna na říčce Černá Nisa z podnětu povodně v roce 1897 a slouží k vodohospodářským a energetickým účelům. Má pěknou hráz, ale mnohem zajímavější je cesta sem a haťový chodníček s naučnou stezkou o historii a současnosti zdejšího kraje.

Cestu nejlépe začít na parkovišti Maliník hned na začátku Bedřichova. Následně můžete vyrazit po lesní šotolinové cestě (NS Černá Nisa) nebo po asfaltce (NS Lesy Jizerských hor). K hrázi to jsou 4km a cestou se i něco dozvíte. Potkáváte spoustu hrázek a stavidel k regulaci toku přivaděče vody.

Během naší návštěvy se hráz opravovala a byl tam zakázaný přístup. Tak jsme to omrkli ze břehu a vydali se dál po NS Černá Nisa. Vede po povalovém chodníčku, a to se nám vždycky líbí.

Další obrázky

Přehrada Černá Nisa Bedřichov (Honza)Přehrada Černá Nisa Bedřichov (Honza)Přehrada Černá Nisa Bedřichov (Honza)

nahoru