Soutěsky na Kamenici projedete na pramici

Českosaské Švýcarsko Do přírody s dětmi s kočárkem se psem pro dospěláky

Soutěsky na Kamenici projedete na pramici

Z obce Hřensko se můžete vydat proti toku říčky Kamenice do vnitra pískovcových skal n.p. České Švýcarsko. Na cestě vás čekají skalní převisy, několik tunelů a úzké lávky. Stále užším a hlubším údolím dojdete až do místa, kde už suchou nohou neprojdete a musíte natoupit na lodičku.

Jedná se o Edmundovu (Tichou) a Divokou soutěsku. Lidskou silou poháněná loďka nás proveze mezi skalními útvary, převozník nás seznámí s živými i zkamenělými obyvateli soutěsek. Zážitek až na půdu.

Po projížďce na Tiché soutěsce lze po stezce putovat proti toku Kamenice k Divoké soutěsce, která oplývá podobnými přírodními krásami. Před ní však můžete kaňon řeky Kamenice opustit a vystoupit tzv. Dlouhým schodištěm po naučné stezce do osady Mezná, která vyniká lidovou architekturou.

Cesta údolím je dostatečně široká i pro kočárek, na lodičky vás také vezmou. Zpátky musíte stejnou cestou, do kopce s kočárem fakt nechcete. Pejsek se tu vejde, jenom je tu obvykle hodně lidí, tak zvažte, jak to snáší.

Další obrázky

Soutěsky vstup (Honza)Soutěsky na Kamenici (Honza)Hřensko - cesta podél Kamenice (Honza)