Cestovní doklady dětí při cestách do zahraničí

Evropa Zápisník s dětmi

Cestovní doklady dětí při cestách do zahraničí

Při cestování s dětmi do zahraničí, musí mít tyto platný cestovní doklad. I nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanku nebo pas) - rodný list dítěte není cestovním dokladem!

Dětem do 15 let věku vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Doba platnosti těchto dokladů je 5 let.

Pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání cestovního pasu 100 Kč. Lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti do 15 let.

Na občanský průkaz mohou děti cestovat nejen do států Evropské unie, ale také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska.

Cesty mimo EU
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Nic složitého, jenom je na to potřeba myslet trošku dopředu. Informace jsou platné k 1.5.2016, další detaily nastudujete na webu Ministerstva vnitra.

Další obrázky


nahoru