Kalvárie - Kapličky Ostré

České středohoří

Kalvárie - Kapličky Ostré

Barokní poutní místo na vrchu Kalvárie s krásným výhledem na Úštěcko (okres Litoměřice). Vzhledem ke stavu zchátralosti tohoto kdysi velmi výstavného objektu je jeho návštěva mimořádně působivým zážitkem. Poutní areál byl vystavěn letech 1703-1707 jezuity, jimž v této době náleželo zdejší panství. Za autora stavby bývá někdy považován známý barokní stavitel Octavio Broggio. Slavná pouť se zde konávala vždy 3. května.

Přístupovou cestu k vrcholu lemují již od vsi Ostré výklenkové kaple křížové cesty z období baroka a empíru. Tato cesta ústí na terasu v západním svahu hory, kde se nachází pozůstatky poničených barokních pískovcových soch. Odsud stoupá na vrchol široké pískovcové schodiště s výklenky v obvodové zdi a rovněž s dalšími pozůstatky barokních soch. Na vrcholové plošině se nachází skupina tří kaplí, symetricky uspořádaných. Obě boční kaple (kaple Nalezení, kaple Povýšení svatého Kříže) mají zcela totožný věžovitý tvar se střechou zakončenou lucernou s kupolí. Silueta obou věží je výraznou a zdaleka viditelnou dominantou Úštěcka. Vprostřed mezi nimi se nachází přízemní, podélná kaple, symbolizující Boží hrob. Interiér všech kaplí je zcela zdevastován, stejně jako celý vnější areál. Přesto či spíše právě proto působí toto opuštěné, zchátralé, avšak stále majestátní místo se širokým rozhledem do krajiny zvláštním a velmi silným dojmem a zanechává tak v duši každého návštěvníka pocit zašlé barokní slávy.

Vesnička Ostré leží na silnici mezi Úštěkem a Skalkou. Po příjezdu do vesničky odbočte na jediné křižovatce v obci směrem k návsi. Zaparkujte u bývalé hasičské zbrojnice. Poté se vydejte cestou vlevo. Panelová vpravo k vrcholu nevede. Asi po 200 metrech minete poslední budovu a vydáte se po křížové cestě vpravo vzhůru.

Další obrázky


nahoru